Πολιτική Ιδιωτικότητας

 

Περιεχόμενα:

 

 1. Αντικείμενο και Στόχος της Πολιτικής

 2. Ισχύ Πολιτικής και Αρμοδιότητες

 3. Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας

 4. Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 5. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 6. Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 7. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 8. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 9. Χρήση του ιστότοπου της εταιρείας 

 10. Τηλεφωνικό κέντρο

 11. Αίτηση για εργασία

 12. Αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου

 13. Υπηρεσία Παραγωγής και Διανομής Σκυροδέματος

 

ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΑ

ΓΚΠΔ

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, EE 679/2016

ΔΠΧ

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

ΥΣΔΔΠΧ

Υπεύθυνος Συστήματος ΔιαχείρισηςΕπεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΔΠΧ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αναθεώρηση

Ημερομηνία

Συντάκτης

Αιτία Αναθεώρησης

       
       
       

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  1.   Αντικείμενο και Στόχος της Πολιτικής 

   Στόχος της παρούσας Πολιτικής είναι να ενημερωθείτε:

  - για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και με ποια νομική βάση,

  - για τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, 

  - για τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων,

  - για τον χρόνο τήρησής τους,

  - εάν υπάρχουν και άλλοι αποδέκτες των προσωπικών στοιχείων,

  - για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, 

  - αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία σε άλλη χώρα, και

  - εάν κάνουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.

  2.   Ισχύ Πολιτικής και αρμοδιότητες

  Αρμόδιος για την αναθεώρηση της παρούσας πολιτικής είναι ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.       Αρμόδια    για την έγκριση της Πολιτικής είναι η Διοίκηση. Δεσμευόμαστε να τηρούμε την παρούσα πολιτική υπό τακτική επανεξέταση για να   βεβαιωθούμε  ότι  είναι ενημερωμένη και ακριβής.

  3.   Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας

   Η  ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ  Α.Β.Ε.Ε   είναι ο   υπεύθυνος  επεξεργασίας  των  προσωπικών  δεδομένων όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται                                  από τον  Άγγελο Πέππα .

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

ΠΡΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΚΙ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΤΚ 19300

Τηλέφωνο

2105596226-7

Fax

2105596228

Email

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

  4.   Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθ. Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί  η     ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ        Α.Β.Ε.Ε  μπορείτε  να  επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην διεύθυνση ηλεκτρονικής       αλληλογραφίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω τηλεφώνου στο 2105596226-7. 

   5.   Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

    Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Έχουν υποβάλει αίτηση για απασχόληση σε εμάς.

 • Αντιπροσωπεύουν τον οργανισμό τους (πελάτης ή δυνιτικός πελάτης).

 • Έχουν συμμετάσχει σε εκδήλωσή μας ή έχουν εκφράσει επιθυμία να συμμετάσχουν. 

 • Έχουν ζητήσει πληροφορίες. 

 • Έχουμε επικοινωνήσει με έναν οργανισμό και μας δίνει τα προσωπικά στοιχεία ατόμων που τους εκπροσωπούν.

 • Τα προσωπικά στοιχεία προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών μας.

   6.   Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

    Για κάθε πράξη επεξεργασίας που διενεργεί η  ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ  Α.Β.Ε.Ε , η πράξη διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές:

 • Αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας

 • Αρχή του περιορισμού του σκοπού

 • Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων

 • Αρχή της ακρίβειας

 • Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης

 • Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας 

    Η   ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ  Α.Β.Ε.Ε φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει την συμμόρφωση με τις παραπάνω αρχές, Αρχή της λογοδοσίας. 

   7.   Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

    Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί  προστασίας  δεδομένων,  έχετε  δικαιώματα  τα  οποία  μπορείτε  να  ασκήσετε ως υποκείμενο των   δεδομένων.   Τα          δικαιώματα αυτά είναι τα εξής:

 • Το δικαίωμα της πρόσβασης

 • Το δικαίωμα για διόρθωση

 • Το δικαίωμα της διαγραφής, σε ορισμένες περιπτώσεις

 • Το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις

 • Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία

 • Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων (αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας δώσατε). 

 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

    Στοιχεία Επικοινωνίας της εποπτικής αρχής, ΑΠΔΠΧ:

 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισιάς 1-3, τ.κ. 115 23, Αθήνα

 • Τηλέφωνο: 0030 2106475600

 • Τηλεομοιοτυπία (fax): 0030 2106475628          

  8.   Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

   Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε δύναται να έχουν επίσης  φυσικά ή νομικά πρόσωπα           όπως,σύμβουλοι κάθε φύσεως (οικονομικοί, νομικοί κλπ), πάροχοι υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης δικτύων και εφαρμογών πληροφορικής,  με   τα οποία διατηρούμε σύμβαση σύμφωνη με το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΚ 679/2016). 

 

   Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, χωρίς την  συγκατάθεσή σας, για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

   Η ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε δύναται να διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους όταν επιβάλλεται από τις συμβατικές, νομοθετικές και κανονιστικές       απαιτήσεις που δεσμεύεται να τηρεί. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι φορείς πιστοποίησης, κρατικές αρχές και υπηρεσίες, επιμελητήρια κλπ. 

  9.   Χρήση του ιστότοπου της εταιρείας 

  Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά την χρήση της ενότητας «Επικοινωνία» και την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας είναι    τα     ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο.

 • Κινητό και αριθμός σταθερού τηλεφώνου.

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

  Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για εσωτερική χρήση και δεν τις γνωστοποιούμε σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς. 

 

 Η ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ιστότοπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες   τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που   αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.   Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και   σελίδων του ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά   μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το   λειτουργικό του σύστημα, τους παροχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του   ιστότοπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους   σε ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του ιστότοπου.Ο επισκέπτης/ χρήστης του ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το   πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε   συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των   συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις   υπηρεσίες αυτές.

   10.   Τηλεφωνικό κέντρο 

    Όταν καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο συλλέγουμε πληροφορίες αναγνώρισης γραμμής κλήσης. Αυτό είναι ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο           καλείτε (αν δεν είναι απόρρητος).Δεν καταγράφουμε ηχητικές κλήσεις, αλλά ενδέχεται να κρατάμε σημειώσεις.

 

    Διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες για όσο απαιτείται για την διεκπεραίωση του αιτήματος.

   11.   Αίτηση για εργασία

    Ο σκοπός μας για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για τη θέση για την οποία έχετε             υποβάλει  αίτηση.

    Η νομική βάση στην οποία βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 (β) του ΓΚΠΔ, το οποίο     αφορά στην επεξεργασία που απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη διεξαγωγή των διαδικασιών κατόπιν υποβολής της αιτήσεώς σας   πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

  Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας δίνετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα σας ζητήσουμε επίσης την προηγούμενη   εμπειρία, την εκπαίδευση, συστατικές επιστολές και ενδεχομένως στοιχεία αυτών που σας τις χορηγούν και τις απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τη   θέση. Πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες θα έχει η ομάδα προσλήψεων.Μπορεί να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε μια συνέντευξη. 

 

  Εάν απορριφθείτε για τη θέση, ενδέχεται να σας ρωτήσουμε αν θέλετε τα στοιχεία σας να τα διατηρήσουμε. Αν πείτε ναι, θα επικοινωνήσουμε μαζί     σας   σε περίπτωση που δημιουργηθούν άλλες κατάλληλες κενές θέσεις εργασίας, σε διαφορετική περίπτωση τα δεδομένα σας διαγράφονται. Σε   περίπτωση πρόσληψης διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την νομοθεσία, αναλόγως του   σκοπού και του είδους της επεξεργασίας.

   12.   Αποστολή Ενημερωτικού Δελτίου 

    Σκοπός της συλλογής των δεδομένων είναι η αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου.

 

    Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του ΓΚΠΔ καθώς και το έννομο       συμφέρον της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ. 

 

    Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε έτσι ώστε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα   ενημερωτικά μας δελτία και τα νέα μας. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.Σε κάθε αποστολή   ενημερωτικού δελτίου αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο ο αποδέκτης του   μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας.

 

    Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τη νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της     επεξεργασίας.

 

    Χρησιμοποιούμε τις εταιρείες ταχυμεταφορών (ACS, Γενική Ταχυδρομική, ΕΛΤΑ Courier)για την αποστολή έγχαρτου υλικού. Για περισσότερες   πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου τους. 

   13.   Υπηρεσία Παραγωγής και Διανομής Σκυροδέματος 

   Σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι η αποτελεσματική διενέργεια της παροχής της υπηρεσίας.

 

   Η νομική βάση στην οποία βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 (β) του ΓΚΠΔ, το οποίο   αφορά στην επεξεργασία που απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη διεξαγωγή των διαδικασιών κατόπιν υποβολής της αιτήσεώς σας       πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

   Για την διενέργεια της υπηρεσίας, θα σας ζητήσουμε:

 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας όπως όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση έργου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

 • το όνομακαι τα στοιχεία  του οργανισμού που ενδεχομένως εκπροσωπείτε (φορολογικά στοιχεία όπως Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., διεύθυνση έδρας, στοιχεία επικοινωνίας και δραστηριότητα). 

 

   Τα παραπάνω δεδομένα είναι απαραίτητα:

 • για τον προγραμματισμό και την ενημέρωσή σας σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή ημερομηνίας ή ακύρωση της σκυροδέτησης, 

 • για την έκδοση του σχετικού παραστατικού (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο). 

 

   Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα 7 της Παρούσας Πολιτικής. 

 

   Σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις παρέχονται στον οδηγό του φορτίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά   με  την διαβίβαση των δεδομένων ανατρέξτε στην ενότητα 8 της Παρούσας Πολιτικής.  

 

   Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα των 20 ετών η για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τη νομοθεσία,     αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας.

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Για την εταιρία 

                                                                                                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος &  Διευθύνων Σύμβουλος

                       

                                                                                                                                                                                                                                                    ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ